torsdag 16. juni 2011

Gastric bypass

Ved kikkehullskirurgi blir en stor del av magesekken og en del av tynntarmen koblet bort fra fordøyelses- og næringsopptaksprosessen. Ved hjelp av dette inngrepet oppnås en god vektreduksjon uten at langtidskomplikasjonene blir for store. Over 90% av de opererte vil etter 1-2 år gå ned minst 80% av sin overvekt (vekten over BMI 25) og det er godt dokumentert at dette vekttapet vedvarer. Etter operasjonen er magesekken svært liten og man må spise små og hyppige måltider, tarmen tar til seg mindre næring fra maten og toleransen for fett og sukker reduseres (dumping). Operasjonen medfører også forandring i nerve og hormonsystemene som gjør at sultfølelsen og trangen til å spise for mye reduseres. 80% av pasientene helbredes av sin sukkersyke og mange kan slutte med blodtrykksmedisiner når vekten reduseres.


Hva gjøres med fordøyelsesorganene under operasjonen og hvilke konsekvenser får dette?

Operasjonen har tre virkningsmekanismer:

  1. 95 % av magesekken kobles ut, (ingenting blir fjernet), slik at kun 5 % av magen brukes til å ta imot maten man spiser. Dette gjør at pasienten bare kan spise lite av gangen. I løpet av noen måneder vil magevolumet øke noe, men det blir aldri stort. Hvis man spiser for mye av gangen, vil en føle ubehag i magen.
     
  2. Første tredjedel av tynntarmen kobles ut slik at fordøyelsen kun foregår i nedre 2/3 av tynntarmen. Mindre av næringsstoffene blir da tatt opp i tarmen.

  3. Ved at man forminsker magesekken og frakobler det meste av den, samt 1/3 av tynntarmen, får man foandringer både i nerve- og hormonkontnrollsystemene som styrer fordøyelsen. Dettte medfører at de fleste pasienter mister store deler av sultfølelsen og trangen til å spise for mye.
De fleste pasientene er innlagt i 1-3 døgn etter operasjonen og er i arbeid igjen etter 1-6 uker. Etter operasjonen må man gå til jevnlige legekontroller med blodprøver; minimum to ganger årlig de første tre årene, deretter en gang årlig. Tilskudd av vitaminer og mineraler er nødvendig.

Mer informasjon her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar