fredag 14. oktober 2011

Fine dager

l y k k e

subst. m/f entall lykke ( lykken / lykka) ['lykə]
1 dyp følelse av glede og tilfredshet, harmonioppleve lykke
2 det at tilfeldighetene/skjebnen er med en, hellprøve lykken
adj. lykkelig ['lykəlɪ] ( a2)
1 med dyp følelse av glede og tilfredshetet lykkelig menneske
2 gunstig heldig

Filmen hadde en lykkelig slutt.

(Bildet er fra Google)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar